риосв русе сграда

Експерти от РИОСВ – Русе се включиха в мониторинг на кафявата мечка

Експерти от направление „Биологично разнообразие“ на РИОСВ – Русе се включиха в ежегодния мониторинг на кафявата мечка миналата седмица. Те бяха част от съвместните екипи с представители на МОСВ, ИАОС и Дирекциите на националните паркове, определени за районите около градовете Смолян, Девин, Велинград и Лъки.

При обходите са взети проби от козината (косми) и екскременти от защитения вид, които ще бъдат подложени на ДНК анализ. Всички находки, като вид и големина на лапите, характерни особености местностите, в които са открити и GPS координати, са описани в специален формуляр, предаден на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда. Събраните данни се обощават със специален софтуер. В зависимост от особесностите на конкретната територия могат да се направят изводи за числеността на вида, възрастта и хранителните навици на кафявата мечка.

Мониторингът на кафявата мечка е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, който цели да проследи състоянието на определени биологични видове.

Сподели: