Експерти от Русе и региона обсъдиха възможни решения за предотвратяване преждевременното напускане на училище

Експерти от Русе и региона обсъдиха възможни решения за предотвратяване преждевременното напускане на училище

Как да се намали и предотврати преждевременното напускане на училище и по какъв начин да се подобри ранния достъп до висококачествено основно и средно образование бяха само част от въпросите, на които по-рано днес експерти от Областната управа в Русе, Регионалното управление на образованието /РУО/, директори на училища, педагози и социални работници търсиха отговор. Събитието се осъществи в ОУ „Никола Обретенов“ и бе част от дейностите по проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Бенефициентът е Министерството на образованието и науката.

В рамките на инициативата през последните четири години в 52 училища в Русенско са били сформирани групи за допълнително обучение приоритетно по български език и математика на деца от 1 до 12 клас. Във всяка група се е работило с между 4 и 8 ученици, като занятията са били по около два часа седмично. Начинанието се е оказало доста полезно и е подобрило значително резултатите от различните външни оценявания. Приоритет в дейностите по проекта е бил даден и на работата на образователните медиатори, като към края на миналия месец са работили в 26 училища в региона. Тяхната роля е от съществена както при контакта с родителите и семейството за значението на образованието, така и за кариерното ориентиране на учениците. Паралелно с всички мерки се прилагат и различни интердисциплинарни и мултимедийни подходи. В много от училищата посредством игри и комбиниране на наученото от различни предмети по един достатъчно разбираем и същевременно интересен начин се постига по-голяма степен на приобщаване.

По време на днешното мероприятие стана дума и за добрия пример от страна на бивши ученици. Николина Иванова, която е от ромски произход, разказа за значението на образованието в живота си. Тя е завършила средното си образование в Плевенско, а след това и „Право“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Припомняме, че само за няколко месеца – от септември до края на ноември миналата година бяха записани да учат общо 56 деца и младежи в Русенско, което е с близо 70% повече от 2020-а. Тогава 33 лица, които са се били отказали или никога преди не са ходили на градина или училище, са влезли в класните стаи. Освен това през 2020 година децата, подлежащи на обхват, са били дори с над 200 по-малко – 4394. Наблюдава се и намаляване на отпадналите от системата на образованието деца и ученици.

Днешното събитие е част от информационна кампания в област Русе към Дейност VII – Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.  

Сподели: