Експерти предоставят безплатни консултации на родители, ученици и педагози в шест русенски училища

Експерти предоставят безплатни консултации на родители, ученици и педагози в шест русенски училища

И през тази учебна година експерти на Сдружение БРТИМ предоставят мобилна услуга, насочена към родители, ученици и педагози в рамките на проекта на Община Русе, финансиран по Програма ЗОВ. Училищата, в които се предоставя услугата са ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Никола Обретенов“, ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Ангел Кънчев“ в гр. Русе, както и СУ „Васил Левски“, гр. Ветово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново.

Експертите посещават партниращите по проекта училища по определен график или по специална заявка от страна на училището и провеждат индивидуална и групова работа, като ученици и техните родители могат да споделят за въпроси от най-различно естество и да получат съвет и подкрепа от квалифицирани специалисти. Особено важна задача е мотивирането за редовно посещение на училище, което е ключов фактор за повишаване социалния и образователен статус на семействата. Друга тема, по която експертите работят е и подобряван ето на диалога между училището и общността, като в тази дейност успешно се включват образователните медиатори, които са назначени в някои от учебните заведения. От началото на учебната година са проведени 65 индивидуални консултации. Проведена е и една групова сесия с ученици от трети клас от ОУ„Ангел Кънчев“ на тема „Добрите взаимоотношения в класа“, в рамките на която децата участваха активно и споделиха мнението си по теми като приятелство и взаимопомощ.

Децата и родителите могат да бъдат насочвани от учителите, образователните медиатори и Отдел „Закрила на детето“ за индивидуална консултация. Голям е и делът на самозаявилите се участници, а някои от тях показват доверието си, като търсят консултации при необходимост и извън графика или препоръчват на свои близки също да се обърнат към екипа на Сдружение БРТИМ.

Дейността продължава до края на април 2019 г.

Сподели: