Електронен регистър съхранява сигналите на русенци за излезли от употреба автомобили

Електронен регистър съхранява сигналите на русенци за излезли от употреба автомобили

Всички сигнали на граждани за излезли от употреба моторни превозни средства в Русе се обединяват в електронен регистър. Чрез него се извършва групиране на случаите по квартали, което улеснява работата на комисията, поставяща стикери с предписания за преместване на старите возила.

Съгласно Наредба 15 собствениците на такива имат 14-дневен срок от залепянето на стикера, за да премахнат собствеността си от общинския или държавен терен. Ако това не се случи, превозното средство се репатрира и след тримесечен престой на специализиран паркинг бива разкомплектовано.

Община Русе припомня, че целта на новия ред е осигуряване на повече паркоместа в града и освобождаване на улиците, паркингите, тротоарите и тревните площи от автомобили, излезли от употреба.

Сподели: