Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна обявиха намеренията си за предстоящия ценови период

„Електроразпределение Север“ АД ще купи енергийни обекти от Община Русе

През отминаващата седмица бе депозирано предложение за изкупуване на енергийни обекти, собственост на Община Русе. Изкупуването им се реализира по пазарната им стойност от „Електроразпределение Север“ АД, съгласно Закона за енергетиката. Обектите се намират в с. Тетово и с. Семерджиево и процедурата се извършва по искане на енергийния оператор.

Сподели: