ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извърши подготовка на съоръженията от електроразпределителната мрежа за работа през зимния сезон

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи подготви съоръженията от електроразпределителната мрежа на Североизточна България, собственост на компанията, преди наближаващия зимен сезон. Подготвителните работи включиха технически дейности по всички съоръжения в това число 27 подстанции и 98 възлови станции, 11391 трафопоста (ТП), над 3450 км кабелни линии средно напрежение (СН), 6860 км кабелни линии ниско напрежение (НН), 15 017 км въздушни електропроводи СН и 16 855 км въздушна мрежа НН, намиращи се на територията от 28 …

Код на новината : *120058.html

    

Сподели: