“Енерго-Про Продажби” АД осъдено от русенка

Районен съд – Русе призна за установено по отношение на “Енерго-Про Продажби” АД, че П. не дължи сумата 1342.85 лв, стойност на начислена електроенергия за периода 25.09.2012 – 4.03.2013г., за обект в гр. Русе по дебитно известие (фактура) №0097166625 от 3.04.2013г. “Енерго-Про Продажби” АД трябва да заплати на П. сумата 278.75 лв разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Русенски окръжен съд. Установено е, че ищцата е потребител на ел. енерг…

Код на новината : *119874.html

    

Сподели: