ЕРП Север обнови електрозахранващата мрежа на два квартала в Русе с инвестиция на стойност 230 000 лева

ЕРП Север обнови електрозахранващата мрежа на два квартала в Русе с инвестиция на стойност 230 000 лева

Електроразпределение Север инвестира 230 000 лева в подмяна на електрозахранващи кабелни линии в кварталите Възраждане и Здравец-Север в град Русе. Подменените кабелни линии средно напрежение обхващат три трафопоста, а трасето е с дължина над 700 метра, изцяло в градска среда, като част от него попада под железопътна линия. Изградена е и допълнителна резервна линия ниско напрежение, с което се предотвратява вероятността за прекъсване на електрозахранването при ремонтни дейности в района. С тази подмяна се подобри надеждността и сигурността на електроснабдяването в района.

Планираните ремонтни дейности на електроразпределителното дружество се включват в график, внимателно съобразен със спецификата на потребление в засегнатите райони. Те се провеждат за минимално необходимото на екипите време за рехабилитация на мрежата. Предварителни уведомления за планирани прекъсвания на електрозахранването се публикуват на сайта на ЕРП Север и в местните медии, съгласно Общите условия на дружеството и при стриктно изпълнение на лицензионните задължения.

Сподели: