Есенна експедиция "Орлова чука" организира СК "Академик" - Русе в периода от 22 до 24 октомври в района на Пепелина

Есенна експедиция „Орлова чука“ организира СК „Академик“ – Русе в периода от 22 до 24 октомври в района на Пепелина

Есенна експедиция „Орлова чука“ организира СК „Академик“ – Русе в периода от 22 до 24 октомври в района на с. Пепелина, общ. Две могили. Лагерът ще бъде на палатки в близост до пещерата. Цел на експедицията e продължаване изкопните работи в пещера Орлова чука и райoна на пещерата. В експедицията могат да участват пещерняци и курсисти. Лицата под 18 години задължително предоставят на организаторите декларация за съгласие от родител. Експедицията е обявена в календарния план на БФСп. Всички участници при пристигането си в лагера трябва да представят копие на задължителната застраховка за такива прояви. Участниците осигуряват сами: транспорта си, личната и бивачна екипировка (палатка, шалте, спален чувал, посуда), лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери, къмпинг стол и храната си. От участниците в експедицията ще се изисква стриктно спазване на противоепидемични мерки срещу распространението на COVID-19 обявени от Министерство на здравеопазването.

За въпроси: e-mail: sc-akademik-rs@abv.bg и speleoakademik@gmail.com или GSM 0890 902 140 Тихомир Енчев– ръководител на експедицията

Сподели: