2.6 млн. лева без ДДС за нова детска градина в центъра на Русе

Жалба в последния момент ще забави строителството на новата сграда на ДГ „Радост“ в Русе

Жалба срещу решението за избор на изпълнител на СМР, постъпила тази сутрин ще забави строителството на новата сграда на ДГ „Радост“ в Русе. Това заяви днес заместник – кметът на Община Русе Магдалина Илиева. Обжалва се решение по един от критериите – по отношение на цената. Това се оказва голям проблем, за Община Русе, защото крайният срок за стартиране и завършване на СМР е през 2023 година. За съжаление, Община Русе няма инструменти, за да реагира в тази ситуация.

Заместник – кметът Енчо Енчев коментира, че е проведени 2 срещи с родителите на децата от трите групи и е направена организация три от групите на детската градина да бъдат преместени на нови места. В тази ситуация няма да асе бърза с преместването и те ще останат докато не дойде моментът за събаряне. Те са:

  • ДГ „Детелина“ на ул. „Рила“ № 36
  • ДГ „Чучулига“ на ул. „Доростол“, блок „Рубин“
  • ДГ „Иглика“, ул. „Борисова“, блок „Димчо Дебелянов“. Бил е предвиден и финансов ресурс за транспортиране на децата с автобус по подобие на Бургас.
Сподели: