Жалба за замърсявания на въздуха и околната среда от брикетна фабрика ще разглежда временната комисия за въздуха в ОбС – Русе

Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Русе взе решение да постави задача на временната комисия, която вече втора година проучва всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух да проучи и ситуацията с подадената до директора на РИОСВ и кмета на Община Русе жалба за замърсявания на въздуха и околната среда от брикетна фабрика, подписана от над 200 гражданина и фирми. Настояването бе на общинския съветник от групата Демократична България в ОбС – Русе Русе Юрий Георгиев, който ще продължи да следи темата и да я поставя в денвният ред на отговорните институции.

Сподели: