Жалба за неправомерна агитация постъпи в ОИК – Русе днес

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 332 от 02.11.2019 г. от Красимир Кънчев. В същата се твърди за извършени нарушения по чл.183, ал.4 като са разпространени агитационни материали по смисъла на чл.183 ал.1 ИК , поставени на различни места из града.

Не са представени доказателствени материали към жалбата, но са посочени конкретни места, на които се твърди, че са поставени материалите.

ОИК Русе като извърши проверка на местата, на които са разпространени агитационните материали , установи, че на различни места в града има такива по дървета и табла.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима и подадена от лице с правен интерес. Съгласно Решение на ЦИК № 794-МИ / 27.08.2019 се забранява разпространението на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и агитационни материали, накърняващи добрите нрави. На приложените към жалбата агитационни материали е видно, че липсва информация от чие име са издадени, съгласно изискванията на посоченото Решение на ЦИК. Предвид факта, че на материалите се съдържа призив „за подкрепа или не“ на определен кръг от хора на регистрирана за участие политическа партия, която  е участник в местна коалиция  в местните избори, ОИК – Русе. При тези обстоятелства, ОИК – Русе намира, че тези материали имат характер на агитационен материал по смисъла на Параграф 1 т.17 от ДР на ИК – „Предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. При тези обстоятелства, ОИК – Русе констатира, че са налице и следните нарушения на ИК по смисъла на чл.183, ал.2 от ИК, доколкото в материала не се съдържат законово изискуемата информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Комисията констатира, че посоченият агитационен материал се разпространява  на  нерегламентирани места,  което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

ОИК – Русе установи извършено нарушение по чл.183, ал.2, ал.3 и ал.4  от ИК. ОИК – Русе уважи жалбата относно искането за премахване на агитационния материал, поставен в нарушение на чл.183, ал.2-4 от ИК.

Сподели:

Още новини от деня