Жените - социалистки в БСП - Русе: Необходимо е изработване на нова Национална стратегия за детето

Жените – социалистки в БСП – Русе: Необходимо е изработване на нова Национална стратегия за детето

Тазгодишната традиционна среща по случай Деня на българската писменост и култура – 24 май, клубът на жените – социалистки в БСП – Русе, посвети на една широко обсъждана и противоречива тема – има ли място Националната стратегия за детето в нашето общество? Участничките в дискусията заявиха категоричната си позиция, че е необходимо изработване на нова Национална стратегия за детето, която ясно и категорично да изведе и намери баланса между „най-добрия интерес на детето“ и съхраняването на целостта на семейството.

Те бяха единодушни, че държавата трябва да концентрира главните си усилия и ресурси за подпомагане на родителите, изпаднали в криза, като в същото време ограничи прилагането на мярки за отделяне на децата от тях и изпращаето им в приемни семейства, и за осиновяване, само до крайните случаи, и то в рамките на надеждна процедура, която защитава правата на децата и на техните родители от административен произвол, бюрократично бездушие, субективизъм и очевидни несправедливости.

На срещата бяха поканени народните представители от коалиция „БСП за БЪлгария“, Пенчо Милков и Георги Стоилов, както и проф.Михайлов – общински съветник от БСП. Те изразиха становище, че документът трябва да бъде драматично променен, тъй като е недопустимо сляпо да се въвеждат чужди културни норми в българското законодателство без оглед на характерния български бит и култура.

В дискусията бяха изразени мнения, че настоящата стратегия провокира страхове, като например, че се позволява драстично вмешателство на държавата в семейството и че вместо да ни обедини в името на децата ни, тя ни разделя като общество.
Социалистките от БСП – Русе се обединиха около идеята, че дебатът за децата ни, е дебат за бъдещето ни, който трябва да започне незабавно, да бъде честен и открит. Защото само така ще се разсее впечатлението, че „замразяването“ на сега съществуващия проект изчаква по-добри времена, за да бъде отново сложен на масата.

Сподели:

Още новини от деня