Живот в изкуство: Ново галерийно пространство отваря врати в Центъра за изкуство и култура „Блок 14“ в Русе

Живот в изкуство: Ново галерийно пространство отваря врати в Центъра за изкуство и култура „Блок 14“ в Русе

Обща изложба „Русенци гостуват на Русе“ на четирима художници, които от години живеят и творят далеч от родния град, ще бъде открита на 13 май, събота, от 19:00 в Центъра за изкуство и култура „Блок 14“ на ул. „Борисова“ 47. Събитието ще се случи в новото галерийно пространство: Галерия „Блок 14“.

ВалерияЦанковаValencer, НиколайДимчевски, ИвоВеликовиНиколайБузов ще се върнат в Русе, задасподелятсвоетотворчествосместнатапублика. Някоиоттяхзапръвпътпоказват свои произведения пред русенци.КураторнаизложбатаеБистраЛозанова, амузикалнатасредаповременаоткриванетощесъздадеБойкоКръстев, обяснява арт мениджърът на „Блок 14“ Евгения Явашева.

Вие виждате таван, ние виждаме галерия. Вие виждате проблеми и нужда от сериозен ремонт, ние виждаме ново пространство, в което да сбъдваме мечти.“ Това са част от аргументите, с които започна преди месеци процесът на трансформация на подпокривното пространство в Центъра „Блок 14“. Ремонтът и създаването на новото пространство, както и неговото оживяване, става възможно по проекта „Живот в изкуство“, финансиран от Национален фонд „Култура“ по Програмата за възстановяване и развитие на частни културни организации, 2022. Една пета от бюджета е собствен принос на съмишлениците от „Блок 14“.

Откриването на изложбата „Русенци гостуват на Русе“ е в програмата на Нощ в музея.

Живот в изкуство“ е нашето мото от създаването ни досега. Ние наистина живеем в изкуството и се радваме, ако можем да привличаме още хора – местни артистични общности, нови и разнообразни публики“, казва още Евгения Явашева. Асен Николов – дизайнер на цялостното визуално присъствие на сдружението, вече работи и като артистичен мениджър на Центъра за изкуство и култура.

БЛОК 14: КОИ СМЕ НИЕ

ЦЕЛИ: Допринасяме за развитието на изкуството и културата в Русе и региона, като създаваме и разпространяваме културни продукти: спектакли, изложби, концерти, събития, синтезиращи различни изкуства; Насърчаваме изучаването, представянето, разпространението и опазването на културата и изкуството сред професионални общности и млади хора; Създаваме условия за развитие на различни изкуства, насърчаваме междукултурния обмен.

КАКВО ПРАВИМ: Центърът за изкуство и култура „Блок 14“се намира в емблематичната за Русе къща на наследниците на българския възрожденец и борец за свобода Панайот Хитов на ул. „Борисова“ 47. Тук млади свободни артисти намират партньори и пространство за реализация на мечтани проекти. Сцената ни е отворена и за вече известни и утвърдени авторитети и професионалисти от различните сфери на изкуството, от чийто опит се учим.

Сподели: