Живот отдаден на родината - 173 години от рождението на Иваница Иванов

Живот отдаден на родината – 173 години от рождението на Иваница Иванов

Иваница Ангелов Иванов е роден в гр. Свищов на 20 октомври 1847 г. Той е поборник, участвал в Свищовското съзаклятие от 1867 г., арестуван и осъден от турските власти на 10 години заточение, и изпратен в Диарбекирската крепост в Мала Азия. Там прекарал в затворите почти шест години, част от които окован във вериги. След ходатайство на Негово Блаженство Екзарх Антим I, Иваница Иванов е помилван през месец октомври 1872 г. Завръщайки се от заточение, тъй като няма право да остане в границите на България, той постъпва на работа в кантората на Евлоги Георгиев, в Галац (Румъния). След Освобождението на България, придобил финансов опит, И. Иванов е поканен от българското правителство да постъпи в новосформираната Българска народна банка в София. През април 1884 г. е изпратен да организира Русенският клон на банката и е негов директор повече от 18 години. През юли 1903 г. е уволнен от служба в русенския банков клон.

И. Иванов е дългогодишен член на настоятелството и касиер на Русенското дружество „Червен кръст“ и на Патриотичния комитет за Македония. Той е сред основателите на Търговската камара в Русе (1890) и на дружество „Дунав“, участва в Комитета за въздигане на храм „Св. Борис – Михаил” и др. Един от изпълнителите на завещанието на Евлоги Георгиев за създаване на висше техническо училище в България. За своите заслуги към държавата Иваница Ангелов Иванов е удостоен с ордените: Трета степен на шия за Гражданска заслуга; Св. Александър IV- та степен; Св. Александър VI- та степен с мечове. С диплом от 24 август 1928 г. на Съюза на запасните офицери е провъзгласен за Почетен член на същият съюз. Също с диплом от 1 март 1923 г. е провъзгласен за почетен член на Съюза на запасните подофицери в страната. Почива в Русе на 2 ноември 1938 г., на 91 годишна възраст.

Сподели:

Още новини от деня