Живущите на ул. "Баба Тонка" в Русе благодарят на кмета Пламен Стоилов

Живущите на ул. „Баба Тонка“ в Русе благодарят на кмета Пламен Стоилов

Живущите на ул. „Баба Тонка“ в Русе благодарят на кмета Пламен Стоилов. То бе изпратено днес на редакционния и – мейл на RuseInfo. Ето и пълният текст на писмото:

„Уважаеми г-н Стоилов,
Уважаеми г-н Наков, г-н Карапчански и г-жо Бучуковска,
Уважаеми специалисти по устройство на територията на Община Русе,
Уважаеми строители от „Пътинженерингстрой” – Търговище,

От името на живущите на ул. „Баба Тонка“, гр. Русе, Ви благодарим за перфектно приключилия ремонт и качественото изпълнение на Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие!

Поздравяваме Ви за професионално свършената работа, с мисъл за бъдещето и ясна визия за европейското развитие на прекрасния ни град Русе и прилежащите му населени места.

Несъмнено, успешното завършване на европейските проекти и новата инфраструктура на гр. Русе ще открие нови перспективи за работа и увеличи населението. Русенци ще могат да се разхождат по реконструираните улици, да отпочиват в зоните за обществен отдих, децата да играят на новите площадки и масово да се използват велоалеите.

Удовлетворени сме, че на ул. „Баба Тонка“ бе създадена пешеходна среда, която отговаря на съвременните европейски норми в урбанистиката, безпрепятствен достъп на граждани и туристи до музейните комплекси и до река Дунав.

Инвестиционната програма на Община Русе е изключително успешна, като е спазен и основният принцип – град Русе да си остане зелен град с красиви паркове и градини. С нетърпение очакваме и рехабилитацията на Кея, където бъдещите поколение ще имат пряк контакт с реката и възможност да се насладят на устойчива и интегрирана градска среда.

Още един път изразяваме нашата благодарност и пожелаваме под Вашето ръководство, град Русе да продължи да се благоустроява, развива и превръща в най-добрия град за живеене в Република България!

Сърдечно и искрено Ви желаем здраве и успехи!
Живущите на ул. „Баба Тонка“

Сподели: