депо за отпадъци бяла

Жителите на община Ценово намаляват, но количеството събрани, извозени и депонирани отпадъци нараства с всяка година

Жителите на община Ценово намаляват постоянно, но количеството събрани, транспортирани и депонирани твърди битови отпадъци нараства с всяка година от 2020-а насам. Това става ясно от отчета за 2023 година на програмата за управление на дейността по отпадъците в Община Ценово, предоставен на общинските съветници. Например, през 2023 година жителите на общината са 4 820, а 1 178 тона е горепосоченото количество отпадъци. За сравнение – през 2020 година количеството отпадъци е само 938 тона при над 5 000 жители.

Вижте повече тук:

Сподели: