Жителите на Ценово се запознаха с историята на ЕС и културното многообразие

Жителите на Ценово се запознаха с историята на ЕС и културното многообразие

Историческите и политически предпоставки за създаването на Европейския съюз бяха предмет на дискусия вчера в Ценово.

Присъстващите се запознаха подробно с всяка от основните стъпки, през който е преминало изграждането на общността, започвайки още от декларацията на Шуман, с която се предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана и стигайки до 2009 г., когато в сила влиза Договорът от Лисабон, чрез който се променя начина на работа на ЕС.

В тази връзка детайлно бяха разгледани Договора от Рим за създаването на Европейска икономическа общност, последващото разширение през 1973 г., когато Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват, провеждането на първите преки избори за Европейски парламент през 1979 г., първото средиземноморско разширяване от 1981 г., основаването на Европейския единния пазар, създаването на Европейския съюз с Договора от Маастрихт през 1993 г., влизането на еврото в обръщение, желанието на все повече държави да се станат част от европейското семейство, както и влизането в сила през 2009 г. на Договора от Лисабон. Благодарение на този нормативен акт Европейският съвет се сдобива с постоянен председател и е създаден поста представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурността.

Внимание беше обърнато и на правните изисквания, критериите от Копенхаген, както и цялостният процес на присъединяване към ЕС.

Акцент беше поставен и върху нематериалното културно богатство, свързано с традициите и бита на част от страните-членки.

Проведената вчера инициатива е част от предвидените дейности по  Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2019 г. По време на събитието, което се осъществи съвместно от Областна администрация Русе и Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, както и с подкрепата на Община Ценово, Асоциацията на българските градове и региони, Информационен център „Европа Директно“ и регионалната организация на евреите „Шалом“, бяха представени моменти от живота на българските евреи, както и множество истории на наши сънародници, помогнали за тяхното спасяване по време на Втората световна война. Припомняме, че през изминалата година бяха навършени 75 години от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта.

Сподели:

Още новини от деня