Жители на Ботров към кмета Димитър Славов след асфалтирането: И ние сега ще направим всичко възможно за Вас и Вашата партия!

Жители на Ботров към кмета Димитър Славов след асфалтирането: И ние сега ще направим всичко възможно за Вас и Вашата партия!

Сподели: