Ж. п. прелезът под хотел "Рига" е затворен за движение на МПС

Ж. п. прелезът под хотел „Рига“ е затворен за движение на МПС

Ж. п. прелезът под хотел „Рига“ е затворен за движение на МПС. Поставени са мантинели от двете страни на ж. п. линията. Достъпът на пешеходци обаче не е ограничен. Велоалеята също е прекъсната.

Ж. п. прелезът под хотел "Рига" е затворен за движение на МПС
Сподели: