Забавяне в събираемостта на членския внос отчита Адвокатската колегия в Русе

Неплатен членски внос за 2017г. – много голямо забавяне със събираемостта. Към 31.12.2017г. дължахме 10 780 лева към Висшия Адвокатски Съвет и на заседанието на същия, на което присъствах лично на дата 12.01.2018г., ми беше направена забележка, защото нашата колегия е на последно място по тази събираемост, казва в отчетния доклад на Съвета на АК – Русе за периода от 04.04.2017г. до 31.12.2017г. председателят на АС при АК-Русе адвокат Людмил Павлов.

От началото на октомври 2017г. започнаха проблемите с неплатения членски внос за периода 2011г.-2016г., като в тази връзка Висшият адвокатски съвет претендира заплащане на сумата от 9750лева. В резултат на своевременно предприетите от нас действия горната сума бе редуцирана до 530 лева.

Въпреки това от ВАС постъпи писмо, че дължим 1565 лева. Ние, разбира се, възразихме, че това не е реално дължимият остатък. Изплатихме от така определената сума само 1030 лв. Независимо от извършените от нас плащания към 11/12.01.2018 година отново бяхме уведомени от ВАС, че за 2015г.-2016г. дължим около 6000 лв. С последващо писмо от своя страна уведомихме ВАС, че сме изчистили всички стари задължения към ВАС и че повече няма да плащаме.

Във връзка със забавяне плащането на членския внос и за решаване на този проблем се взе решение от АС-Русе членският внос да се заплаща от адвокатите в нормативно определения срок, като в противен случай се образуват дисциплинарни производства.

Отделно от изложеното по-горе, колегията дължеше плащане на суми за членски внос за месеците ноември и декември 2017г. По този повод на 04.01.2018г. преведохме към Висшия адвокатски съвет сумата от 5000 лв. дължим членски внос за ноември 2017 г. На 08.01.2018г. преведохме сумата от 3000лв. – дължим членски внос за декември 2017 г. Така за декември 2017г. остават да се дължат още 2780лв. Като сме поели ангажимент пред ВАС до края на м.януари 2018г. да преведем 2000лв., а остатъкът от 780 лв. да бъде изплатен през февруари 2018 г.

Сподели:

Още новини от деня