Заболяванията от скарлатина се срещат целогодишно в Русенска област, като лек подем се наблюдава през есенно-зимния сезон

Pегистрирани са 119 случая на заболели от скарлатина (51,39‰оо) през деветмесечието на 2013 г., срещу 25 заболели (10,69 ‰оо) за същия период на 2012 г., което показва тенденция за повишение на заболяемостта. Възрастовото разпределение на заболелите през настоящия отчетен период сочи предимно засягане на децата от ранната детска възраст 1-4 год. – 823,68‰оо, следвани от възрастовата група 5-9 год. – 565,15‰оо. Аналогична е възрастовата структура на забол…

Код на новината : *120010.html

    

Сподели: