риосв русе

Завишени стойности на органични замърсители са отчетени от пункт „Здравец-Изток“

Завишени стойности на ксилен и толуен са отчетени на 14 ноември, от 9 до 11 часа, oт станцията за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в „Здравец-Изток“. Няма превишение на средночасовите и средноденонощните норми за тези показатели. Максимално отчетените стойности за ксилен са 23.4 микрограма на кубичен метър при средночасова норма 200 микрограма, а за толуена пикът в стойността е 18.3 микрограма при при средночасова норма 500 микрограма. Скоростта на вятъра при отчетените завишения е била ниска, а посоката на вятъра – северозападна. В норма са следените – серен и азотен диоксид, въглероден диоксид, озон, бензен и фини прахови частици.

На 14 ноември пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух в кв. „Възраждане“ и РУ „Ангел Кънчев“ не са регистрирали превишения на нормите на следените показатели.

Данните за качеството на атмосферния въздух са публикувани на страницата на екоинспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kachestvo-na-atmosferniya-vazduh.html.

Сподели:

Още новини от деня