ж п спирка русенски университет

Завършва изграждането на пероните от двете страни на спирка Товарна гара Русе

Близо 1 млн. лева с ДДС отдели Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за изграждане пероните от двете страни на спирка Товарна гара Русе на км. 7+660 в междугарието Русе разпределителна – Русе по 4-та жп линия. През март изготвеният инвестиционен проект e одобрен и бе издадено разрешение за строеж  от МРРБ. Строителството трябва да завърши за 145 дни. То е започнало на практика в края на април тази година.

Осъществено е разваляне на съществуващия перон. Изградени са перон 1 и перон 2 с дължина 100 метра всеки с височина 300 мм над глава релса, две нови стълбища – по едно за всеки перон, безпрепятствени маршрути, позволяващи движения на инвалидни колички до перон 1, рампи и тактилни обозначения на безпрепятствените маршрути с цел осигуряване на достъпна среда на лица с намалена подвижност. Ще се извърши монтиране на парапет, навсякъде, където е необходимо на пероните, осветление на всеки от пероните с енергоспестяващи (светодиодни) лампи, както и на рампите и стълбищата.

Подстъп към платформата, месец май 2023 г.

/Подстъп към платформата, месец май 2023 г./

Ще се извърши разваляне на съществуващи коловози, както и механизирано привеждане на железния път по ос и ниво. Поради това ще се наложи трансбордиране на пътници за целия период на влакови прозорци.

/на снимките – през месец май и през месец септември. Снимки – RuseInfo. Забранено и използването на снимките от физически и юридически лица!/

Сподели: