Завършва преасфалтирането на окръжния път - връзка между националните № 5 и 6

Завършва преасфалтирането на окръжния път – връзка между националните № 5 и 6

След седмица ще бъде завършено преасфалтирането на окръжен път № 412 А, който осигурява най – кратката връзка между националните пътища № 5 и 6. Това обяви председателят на Окръжен съвет – Гюргево Думитру Беяну след инспекция на строителната площадка. Полага се последният пласт асфалт между населените места Михайлещ и Адунаци Копачени. Независимо от ръста на цените, обектът ще бъде предаден в срок.

Сподели: