Завършва преасфалтирането на 2 окръжни пътя в Гюргево

Завършва преасфалтирането на 2 окръжни пътя в Гюргево

Завършва преасфалтирането на 2 окръжни пътя в Гюргево – № 401А и № 601. По думите на председателя на Окръжен съвет – Гюргево Думитру Беяну те са с по – голям габарит след обновяването, обособени са тротоари и велоалеи по протежението им, оформено е ново отвеждане на повърхностните води. Така Окръжен съвет – Гюргево иска да създаде модели за бъдещо обновяване на пътищата в региона. Комуна Болинтин Вале, Флорещ и Стоенещ са сред първите, които усетиха промяната.

Сподели: