Завършено е преасфалтирането на път II-54 Гара Бяла – Ценово – Пиперково – Свищов

Завършено е преасфалтирането на път II-54 Гара Бяла – Ценово – Пиперково – Свищов

Завършено е преасфалтирането на път II-54 Гара Бяла – Ценово – Пиперково – Свищов от км 0+000 до км 13+100 (за участъци от км 0+000 до км 9+252, от км 13+100 до км 19+300 и от км 22+200 до км 26+100 има изготвено задание за проектиране от 2010 г. За участъка от пътя от км 9+252 до км 13+100 имаше изготвен проект за рехабилитация (актуализация) и комлексен доклад за оценка на съответствието. Не е рехабилитиран път III-5201 Новград – Джулюница – Пиперково от км 0+000 до км 3+800.

Сподели: