Завършиха всички дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в детска ясла № 9

Завършиха всички дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в детска ясла № 9. Те включват ремонт и топлоизолация на покрив, положена топлинна изолация със завършваща мазилка по стените на сградата, подмяна на дограми и отоплителна инсталация, както и нови слънчеви колектори за гореща вода.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение на стореното в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Сключен е договор за обект: „Ремонт и подмяна на спирателна и обезвъздушителна арматура на отоплителната инсталация, работеща на природен газ в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/“ на ул. „Никола Вапцаров“ 20. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 20 работни дни.

Приключи ремонтът на отоплителната инсталация на първия и втория етаж в сградата на Община Русе на ул. „Котовск“ 2, където се помещава обособената структура „Местни данъци и такси“.

Служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 6 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. В резултат e съставен един констативен акт за установяване на незаконен строеж и е издадена една заповед за премахване на незаконен строеж, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.

Издадени са 12 разрешения за строеж, а 7 са одобрените подробни устройствени планове.

Сподели: