община русе

Завършиха текущите ремонти в няколко пенсионерски клуба

Приключва текущият вътрешен ремонт в пенсионерския клуб в кв. Долапите, като предстои приемане на ремонтните работи. Ремонтирани бяха санитарните възли в – нова Вик инсталация, нов санитарен фаянс, нова настилка с ламинат по подове в залата за събирания.

Приключиха текущите ремонти в Пенсионерски клуб №5 и №10, включващи подмяна на подови настилки, направа на окачен таван, подмяна на дограма, цялостна циментова и гипсова шпакловка, цялостно боядисване, частичен ремонт на покрива, частична външна мазилка, подмяна на ел. ключове, контакти и табло.

Продължава ремонтът в Пенсионерски клуб № 1 на ул. „Цар Шишман“.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков за дейността в ресор „Строителство и устройство на територията“.

На 29 септември бяха открити строителни площадки за ул. „Тича“ – в участъка от ул. „Згориград“ и ул. „Петрохан“, и за ул. „Яребична“ – в участъка от ул. „Алеи Възраждане“ до ул. „Доростол“.

Предадени бяха докладите за оценка за съответствие на инвестиционните проекти за ул. „Хан Крум“, ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Бистрица“, като предстои издаване на разрешение за строеж за същите, след влизане в сила на които може да започне изпълнението на строителните работи.

Приключва ремонтът на покрива над Пленарна зала, като предстои приемане на ремонтните работи.

Приети и одобрени са количествено – стойности сметки с анализи за авариен ремонт на тръбопроводи в дом „Приста“ от фирмата за ремонтни дейности.

Съгласувани са 6 инвестиционни проекта с 18 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешения за строеж.

Извършени са 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;издаденa бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

Сподели: