Завърши археологическият сезон на Средновековния град Червен за 2019 година

Завърши археологическият сезон на Средновековния град Червен за 2019 година

Завърши археологическият сезон на Средновековния град Червен за 2019 година.

Проучванията се извършиха в рамките на един месец и обхванаха прилежащата територия на Църква №16, разположена в западната част на скалното плато. За трети пореден сезон се разкриват сектори от нейната вътрешност и околност. Изцяло са проучени гробните камери, които заемат голяма част от основното помещение на църковната сграда и са изсечени в скалата.

  Некрополът на църквата се развива в южна и източна посоки. Анализът на човешкия костен материал се извършва от антрополога д-р Надежда Атанасова от Института по експериментална морфология, патология и антропология към БАН. Находките от тази година включват накити и предмети от всекидневието, както и колективна монетна находка, която съдържа над 150 монети от ХІV век. Проучената през 2019 година площ възлиза на 150 м2, а откритите находки – над 300 на брой.

Църква №16 притежава белезите на храмовото строителство от първите десетилетия на ХІV век. Състои се от преддверие, основно помещение и завършва с една тристенна апсида. По време на тазгодишните проучвания беше разкрит и сектор от главната улица на средновековния град, както и няколко зида от допълнителни пристройки около храма, датирани към началото на ХV век.

Археологическите проучвания на прилежащата територия на Църква №16 в Средновековния Червен бяха извършени от екип специалисти от Русе, Клисура, Павликени и Сливен, студенти по археология и доброволци. Ръководител на проучването е Светлана Великова (Регионален исторически музей – Русе), а зам.-ръководител – Велина Жекунова. Научен консултант на разкопките е доц. д-р Деян Рабовянов от НАИМ-БАН. Финансирането на археологическата кампания е осигурено от Министерство на културата и от Регионален исторически музей – Русе. За трети сезон въздушното заснемане на обекта се осъществява от екипа Пламен Захариев, Георги Христов, Дияна Кинанева и Йордан Райчев – катедра „Телекомуникации” при РУ „Ангел Кънчев”.

В разгара на проучването ни напусна нашият скъп приятел и колега Стоян Йорданов. С неговото име свързваме археологическите разкопки на средновековния град, както и началото на проучването на Църква №16. Най-близо до него винаги ще бъдем там, проучвайки любимия му Червен. Светла памет!

Сподели:

Още новини от деня