Продължава работата по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 9

Завърши въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска ясла № 4

Приключи изпълнението на строеж: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска ясла № 4“. Продължава изпълнението на текущ ремонт в помещенията, който ще приключи до края на следващата седмица. Служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи за незаконно строителство. За проверките са съставени протоколи. Издадени бяха 14 разрешения за строеж и са одобрени 12 подробни устройствени планове.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков през отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Строителство и устройство на територията“.

Сподели: