Завърши подмяната на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Завърши подмяната на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Монтажът на новите отоплителни уреди на пилотно одобрените 63 домакинствата започна от 5 октомври и завърши за около 2 месеца. Целевият брой домакинства за Община Русе, участващи в Схемата, е 1468 броя.

Извършена е доставката и монтажа на пелетните и газови отоплителни уреди. Понастоящем се извършва тяхната настройка. Служители на отдел „Екология“ координират цялостния процес по подмяната и подписването на договорите с крайните бенефициенти.

Безвъзмездно по Схемата се финансира доставката и монтажът на допустимото оборудване, както и обучение за експлоатацията му. Финансирана е и еднократна профилактика за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред. Гаранционното обслужване за петгодишен период важи само ако крайният бенефициент спазва правилата за експлоатация и поддръжка.

От одобрените домакинства са взети старите уреди, като вече са транспортирани за рециклиране и оползотворяване. Целта на предаването на старото оборудване е да се избегне повторната продажба и повторната им употреба.

Сподели: