Завърши проект за развитието на зелената икономика и повишаването на институционалния капацитет в трансграничния регион Русе – Гюргево

Завърши проект за развитието на зелената икономика и повишаването на институционалния капацитет в трансграничния регион Русе – Гюргево

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев откри заключителната пресконференция по проект, касаещ развитието на зелената икономика и повишаването на институционалния капацитет в трансграничния регион Русе – Гюргево.

В приветствието си към присъстващите той отбеляза, че е радостен от постигнатите резултати, които отговарят напълно на предварително заложените индикатори. Също така заместник областният управител изрази увереност, че наученото и постигнатото по време на проекта ще бъде от полза на всички от еврорегиона Русе – Гюргево.

„Позволете ми да благодаря и на заместник-областния управител Свилен Иванов, който беше основния „двигател“ за реализирането на настоящия проект! Пожелавам на всички здраве и сили, с които да бъдат осъществени още множество проекти!“ добави Колев.

По време на пресконференцията бяха посочени извършените дейности, както и постигнатите резултати. Сред тях са проучването и анализирането на настоящата ситуация по отношение прилагането на възобновяемите енергийни източници, както и разработването на стратегия за тяхното приложение на ниво регион Русе – Гюргево. Изготвен е и наръчник за използване на принципите на „зелена икономика“, като за целта се проведоха две кръгли маси, два семинара и едно шестдневно обучение.

При изпълнението на проекта акцент беше поставен и върху управлението на публичните инвестиции.

Днешната инициатива е част от предвидените дейности по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръг Гюргево и Областна администрация Русе“, който е финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България, като водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

По време на събитието поздравления отправиха още заместник-кметът на Община Ценово Цветомир Петров, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева, както и г-н Нику Мардале от Окръжния съвет в Гюргево. Целта на проекта, чиято обща стойност възлиза на  440 393,19 евро, е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.

Сподели:

Още новини от деня