Завърши проект по програма Еразъм+ „Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“

В периода 2-5 май 2022 г. представители на СУ за европейски езици, участници в проект „ECCAL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“, взеха участие в заключителната среща в Скопие, Р Северна Македония. Координатор на проекта е Dominium Cultural Hub от Скопие. В срещата участваха и партньорите от Градската библиотека в гр. Риека, Хърватия.

След повече от две години съвместна работа в онлайн среда трите страни по проекта имаха възможност да се срещнат в жив контакт. Визитата протече емоционално и приятелски. Координаторите презентираха обобщена информация от дейностите през изминалия период, анализираха ползите от изработените интелектуални продукти и поставиха финални акценти по завършването на проектните дейности. Представителите и на трите държави изразиха удовлетворение от съвместната работа и заявиха желание за разработване на бъдещи проекти, в които да се включат повече образователни и културни институции от градовете, които представляват.

Радостта от живия контакт с колеги, които са се познавали само от виртуалното пространство, както и колорита на македонската столица, Скопие, превърнаха работната среща в незабравимо изживяване, белязано със сърдечно приятелство, разменени идеи и много планове за съвместна бъдеща работа в общата цел – стимулиране на желанието на децата и младежите да развиват интелектуалния си потенциал и да превръщат уменията си във възможности в бъдеще.

Сподели: