Завърши работната среща на партньорите по проекта „LET’S SAVE TOGETHER THE PLANET” с участие на екип от ЦДГ „Първи юни” с. Баниска

От 19 октомври до 25 октомври 2013 г. екип от ЦДГ „Първи юни” с. Баниска участва в международна среща по проект на Секторна програма Коменски „Let’s save together the Planet“ за многостранно училищно партньорство, която се проведе в гр. Измит, Турция. Проектът е свързан с екологичното възпитание на децата. Партньори са детски градини от гр. Опаленица (Полша), гр. Измит (Турция) и ЦДГ „Първи юни” с. Баниска (България). Това е трета среща между партньорите…

Source: *119547.html

    

Сподели: