община борово

Завърши реконструкцията и рехабилитацията на водопроводната мрежа в Борово

През 2018г. започна реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово“ с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“ финансиран с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  № 18/07/2/0/00326  от 03.07.2018г. с бенефициент Община Борово. В настоящия  работен  проект  се разглежда реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в гр.Борово. Проектът е изпълнен, съгласно одобрената проектна документация  и има издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Р-54 от 24.08.2020г. от Началника на РДНСК- Русе. Проектът е разработен за водопроводната мрежа на целия град, като е въведено поетапно изпълнение. Реализираният по настоящия проект Етап I обхваща трасетата по бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „6-ти септември“, ул. „Мусала“, ул. „Белите брези“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Гео Милев“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Черни Лом“, ул. „Българка“, ул. „Червен“, ул. „П.К. Яворов“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Горазд“, ул. „Кольо Денев“, ул. „Мильо Радев“, ул. „Трети март“, ул. „Даскал Й. Костов“, ул. „Околчица“, ул. „Горна Манастирица“, ул. „1-ви май“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Хан Крум“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Опълченец Дончо Марков“, ул. „Княз Борис“, ул. „Поручик Кънчо Митев Димов“, ул. „Цар Асен“, ул. „Ивайло“, ул. „Плиска“, ул. „Георги Мамарчев“.

Строителството е извършено по 43 водопроводни клона, съответно в Зона 1 – 27 клона и Зона 2 – 16 клона, както следва:

Зона1:                                                                                                                                                  

 • Клон 1 – ул. „Георги Мамарчев“, ф160 с дължина 145,70 m;
 • Клон 3 – ул. „Плиска“, ф160 с дължина 207,75 m;
 • Клон 4 – ул. „Мусала“, ф160 с дължина 184,85 m;
 • Клон 5 – ул. „Белите брези“, ф160 с дължина 122,35 m;
 • Клон 6 – ул. „Белите брези“, ф200 с дължина 88,70 m;
 • Клон 7 – ул. „Климент Охридски“, ф200 с дължина 99,55 m;
 • Клон 8 – ул. „Св.Св. Кирил и Методий“, ф200 с дължина 136,20 m;
 • Клон 9 – бул. „Патриарх Евтимий“, ф200 с дължина 86,05 m;
 • Клон 11 – ул. „Отец Паисий“, ф200 с дължина 342,85 m;
 • Клон 12 – ул. „Гео Милев“, ф200 с дължина 351,40 m;
 • Клон 13 – ул. „Гео Милев“, ф110 с дължина 236,30 m;
 • Клон 16 – бул. „6-ти септември“, ф140 с дължина 1466,75 m;
 • Клон 19 – ул. „Горазд“, ф110 с дължина 372,15 m;
 • Клон 21 – ул. „Мильо Радев“, ф110 с дължина 740,35 m;
 • Клон 22 – ул. „Даскал Костов“, ф90 с дължина 221,40 m;
 • Клон 23 – ул. „Кольо Денев“, ф110 с дължина 343,95 m;
 • Клон 24 – ул. „Българка“, ф110 с дължина 297,25 m;
 • Клон 27 – ул. „Червен“, ф110 с дължина 194,90 m;
 • Клон 30 – ул. „Асен Златаров“, ф110 с дължина 179,75 m;
 • Клон 31 – ул. „П.К. Яворов“, ф110 с дължина 167,15 m;
 • Клон 33 – ул. „Черни Лом“, ф110 с дължина 130,05 m;
 • Клон 34 – ул. „Н. Вапцаров“, ф110 с дължина 63,00 m;
 • Клон 35 – бул. „Патриарх Евтимий“, ф110 с дължина 94,55 m;
 • Клон 37 – бул. „Патриарх Евтимий“, ф110 с дължина 100,85 m;
 • Клон 39 – ул. „Трети март“, ф160 с дължина 242,00 m;
 • Клон 41 – ул. „Даскал Й. Костов“, ф160 с дължина 48,95 m;
 • Клон 42 – ул. „Околчица“, ф160 с дължина 407,35 m.

Зона 2:

 • Клон 2 – ул. „Александър Стамболийски“, ф160 с дължина 197,60 m;
 • Клон 10 – ул. „Цар Калоян“, ф160 с дължина 529,25 m;
 • Клон 14 – ул. „Опълченец Дончо Марков“, ф160 с дължина 31,95 m;
 • Клон 15 – ул. „Поручик Кънчо Митев Димов“, ф160 с дължина 323,25 m;
 • Клон 17 – ул. „Ивайло“, ф160 с дължина 147,90 m;
 • Клон 18 – ул. „1-ви май“, ф110 с дължина 520,55 m;
 • Клон 20 – ул. „Горна Манастирица“, ф110 с дължина 1086,05 m;
 • Клон 25 – ул. „Александър Стамболийски“, ф110 с дължина 92,20 m;
 • Клон 26 – ул. „Александър Стамболийски“, ф140 с дължина 85,30 m;
 • Клон 28 – ул. „Цар Калоян“, ф140 с дължина 113,10 m;
 • Клон 29 – ул. „Баба Тонка“, ф140 с дължина 196,70 m;
 • Клон 32 – ул. „Баба Тонка“, ф110 с дължина 190,05 m;
 • Клон 36 – ул. „Хан Крум“, ф110 с дължина 68,40 m;
 • Клон 38 – ул. „Опълченец Дончо Марков“, ф140 с дължина 150,80 m;
 • Клон 40 – ул. „Княз Борис“, ф125 с дължина 198,20 m;
 • Клон 43 – ул. „Цар Асен“, ф110 с дължина 102,55 m.

Водопроводите са изпълнени от ПЕВП РЕ100 (PN10) SDR 17-S8 тръби, с различни диаметри – ф25, ф50, ф63, ф90, ф110, ф125, ф140, ф160 и ф200. На отклоненията от главните клонове са монтирани спирателни кранове. Съгласно проекта са инсталирани противопожарни хидранти ПХ 70/80. За обезвъздушаване на водопроводната система, на местата на изпъкналите вертикални чупки са монтирани автоматични въздушници. Едновременно с изграждането на уличните водопроводи са подменени и сградните отклонения.

Дължината на водопроводната мрежа, изградена по договора за безвъзмездна финансова помощ, включително връзките със съществуващата мрежа и сградните водопроводни отклонения е 15 653,15 m.

При изпълнение на проекта са реализирани две преминавания под международна ж.п. линия София-Русе-Букурещ. Изграждането е осъществено по безизкопна технология – чрез хоризонтални сондажи. Новите тръби ф160 са положени в стоманени обсадни тръби. Дейностите са успешно реализирани и предварително съгласувани с ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и ИА „Железопътна администрация“.

За повишаване на налягането във високата зона на водопроводната мрежа е изградена бункерна помпена станция (БПС), където е монтирана система от три помпени агрегата. Системата е автоматизирана чрез инвертор (честотно управление) за поддържане на постоянно налягане на изхода и осигуряване на необходимия дебит.

На водопроводните клонове са поставени детекторна и сигнална ленти. Тръбопроводите са подложени на хидравлично изпитване. След изграждането им е извършена дезинфекция и промивка с чиста вода. Възстановени са пътните настилки, тротоари, зелени площи и др., засегнати в процеса на строителството. При изпълнение на обекта, по улиците на града са положени асфалтови настилки на площ от повече от  12,5 хил. m2.

Стойността на реализираното строителство на обекта в гр. Борово, Област Русе е 3 239 971,61 лв., без ДДС. Строителството е започнало на 12.04.2019 год., като изпълнението е приключило на 28.07.2020 год. Строителството е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, качествено и професионално. Спазени са проектните решения за обекта.

Сподели: