Завърши ремонтът на вътрешната улица и зоните за паркиране към бл. „Сърнена гора“

Завърши ремонтът на вътрешната улица и зоните за паркиране към бл. „Сърнена гора“

Завърши ремонтът на вътрешната улица и зоните за паркиране към бл. „Сърнена гора“ в кв. Родина. Положена бе нова асфалтова настилка и бе ремонтирана системата за отвеждане на повърхностите води. Подменено бе и външното осветление с нови LED осветители в района.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Комунални дейности“ през отминаващата седмица.

Продължава подготовката за асфалтиране на единични разрушения на пътната настилка около блоковете и междублоковите пространства на бл. „Берое“, бл. „Славия“, бл. „Марек“, бл. „Етър“, бл. „Сирма войвода“, бл. „Румяна войвода“, бл. „Бояна войвода“ в кв. Здравец – Изток.

Извършен е ремонт на единични пропадания на пътното платно на ул. „Стоян Заимов“, ул. „Цанко Церковски“, паркинга на бл. „Камчия“, кв. Касева чешма и бяха асфалтирани единични разрушения по пътното платно със студен асфалт на ул. „Рига“ и в района на бул. „Съединение“.

Монтирани са пътни знаци на ул. „Хан Крум“, ул. „Яребична“ и бяха възстановени пътни знаци на ул. „Страшер планина“, ул. „Н. Петков“, ул. „Гео Милев“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Сакар планина“, бул. „България“.

На 29 ноември е въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Княжеска“ във връзка с извършване на основен ремонт на улици в гр. Русе.

Сподели: