Завърши рехабилитацията на още 22,3 км от път II-23 Русе- Кубрат

Завърши рехабилитацията на още 22,3 км от път II-23 Русе- Кубрат

Издадено е разрешението за ползване на основно ремонтираните 22,3 км от път ІІ-23 Русе – Кубрат. Проектът – лот 33, е изпълнен по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Това е вторият участък от път ІІ-23 изцяло обновен със средства от оперативната програма. В началото на юни бе издадено разрешението за още 21,5 км от него, включени в лот 32. С това по програмата са ремонтирани близо 44 км от второкласния път. Той е основна пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища I-2 Русе – Варна, I-7 Силистра – Шумен и път II-49 Кубрат – Разград.

Ремонтираният участък по лот 33 започва на 2 км преди с. Тетово, преминава през селата Тетово и Беловец и завършва в гр. Кубрат при 43-ти км. Инвестицията е за над 26 млн. лeва.

С изпълнението на проекта са подобрени технико-експлоатационните характеристики на трасето. Извършена е цялостна подмяна на пътната настилка, заздравяване на конструкцията на местата с недостатъчна носимоспособност, подобрено е отводняването, възстановени са банкетите и бордюрите. Отсечката е с нови мантинели, пътни знаци и маркировка. Ремонтиран е и мостът при 23-ти км, в района на с. Тетово, с дължина 41 м. Съоръжението е с нова хидроизолация, асфалтова настилка, подобрено отводняване, монтирани са парапети и ограничителни системи.

Строително-монтажните дейности са изпълнени от ДЗЗД „Кубрат“, в което участват: „Витез Проспект“ АД и „Автомагистрали – Черно море“ АД. Стойността на договора е 22 307 224,14 лв. с ДДС. Надзорът е осъществен от „Трансконсулт-БГ“ ООД. Техният договор е за 464 400 лв. с ДДС. Авторският надзор е от „Трафик холдинг“ ЕООД и „ВИА ПЛАН“ ООД. Той е на стойност 9 680 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0033-C-05 Лот 33 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, област Русе и Разград“ е 26 360 270,82 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 22 406 230,20 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 3 954 040,62 лв. с ДДС.

Сподели: