община русе

Завърши текущият ремонт покрива Общинския младежки дом

Приключи текущият ремонт покрива на общинска административна сграда – Общински младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ №2А. Извършена е подмяна на улуци и водосточни тръби, подмазване на билни капаци по покрива, нова обшивка с поцинкована ламарина по бордове и комини, и нова мазилка по комини.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“.

Възложено е изработването на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Бистрица“. След предоставяне на същата ще бъде издадено разрешение за строеж и след влизане в сила на същото, ще се пристъпи към откриване на строителна площадка и започване на строителството.

Продължава изпълнението на текущ ремонт на отводнител в с. Николово, като се извършват дейности по бетоновата част (коритото на отводнителния канал), почистване на околните пространства и оформяне на земните маси и настилки.

Възложено е изпълнение на текущ ремонт на кръстовището при улици „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Червеноводска чета“ в с. Червена вода в т. ч. отводняване.

Продължава текущият вътрешен ремонт в Пенсионерския клуб в кв. Долапите, където се подменя настилката в залата и се извършва вътрешен ремонт на санитарни възли.

Към края са ремонтните дейности и предстои приемането им на ремонтираната сграда на Пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово. Там са извършени външни ремонтни работи по фасадите.

Възложени са ремонтите на отоплителната инсталация в ДСХ „Възраждане“ и на сградата на Общински детски център за култура и изкуство – Русе“ на ул. „Околчица“.

Сподели: