Завърши университетският спортно - туристически марш "75 години към върховете на знанието, науката и прогреса"

Завърши университетският спортно – туристически марш „75 години към върховете на знанието, науката и прогреса“

През юбилейната 2020 г., водено от чувства на гордост и от неотменния стремеж за популяризиране и издигане имиджа на Русенския университет, Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик” инициира разнообразни прояви, събития и дейности.

Повечето от  изявите се проведоха в партньорство с Университетския спортен център и Студентския съвет, като част от цялостния календар на празничните събития, общоуниверситетски и факултетски инициативи, студентски и спортни прояви за честване на 75-годишнината на РУ „Ангел Кънчев”, 65 годишнината на университетския спорт и 60 годишнината на дружество „Академик“. 

В края на октомври завърши най-мащабната и значима проява – университетският спортно – туристически марш, който се проведе под патронажа  на  ректора на университета чл. – кор. проф. д. т. н.  Христо Белоев.

Под мотото „75 години към върховете на знанието, науката и прогреса“ 75 студенти, преподаватели и други членове на академичната общност осъществиха уникално премиерно петлъчово прекосяване на България. Маршрутите включиха северната (устието на р. Тимок), източната (нос Шабла), западната (до вр. Връшка чука) и южната (вр. Вейката) крайни географски точки, географския център на страната и градовете с разкрити филиали на университета – Разград, Силистра и Видин. 

Преминаването на маршрутите се извърши пеша, с велосипеди, с електрически мотори, с лодки (по река Арда), с катерене по скални отвеси и ръбове.

Името на Русенския университет и посланията на марша бяха представени с транспаранти с имената на университета през различните периоди от неговото съществуване и развитие, с национални знамена и флагчета, флагове „ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА, ЗА ДА НИ ИМА“, с екипни тениски и шапки. 

Имената на лъчовете, техните маршрути и участници:

I лъч  „1945“ –  ДЪРЖАВНО ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ (седловина до Връшка чука – Видин- Русе)  Клуб пешеходен туризъм   с ръководител гл. ас. д-р Павел Петров;                   

II лъч „1954“ – ВИСШ ИНСТИТУТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (нос Шабла-Силистра-Русе)  Спелеоклуб „Академик“  с ръководител Тихомир Енчев;

III лъч „1964-65“ – ВИСШ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНСТИТУТ (Географски център на България – Русе)  Клуб „Сряда вечер“  с ръководител Анита Димитрова;

IV лъч  „1981“ –  ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ (ВТУ) „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ (връх Вейката -Разград – Русе)  Група  „Туристи“/академична общност   с ръководител доц. д-р Пламенка Христова;

  V лъч  „1995“ – РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“- (устие на р. Тимок – Видин- Враца – Русе)  Клуб спортно катерене и алпинизъм „Академик“ с ръководител инж. Георги Георгиев .

В навечерието на Деня на Русенския университет СТПД „Академик“ финализира спортния си календар с успешното провеждане на VII-я крос-поход „Русенско Поломие“, партньорско участие в организацията на Откритото състезание по спортно катерене, приключване на дейностите по Програма „Балкански посоки‘ 2019-2020“ и маркирането на маршрути в околностите на Русе.

Благодарение на подкрепата на Русенския университет, Община Русе, Дирекциите на ПП „Русенски Лом“ и НП „Централен Балкан“, „GROHE AG” България, спортни магазини „Яко“, на дарители от университета  и страната в тези прояви и дейности участваха над 300 ученици, студенти, преподаватели и други членове на академичната общност.

Сподели: