Завърши участието на преподаватели от специалност Ерготерапия в международен проект EUPRAC – Европрактика за ерготерапевти

Завърши участието на преподаватели от специалност Ерготерапия в международен проект EUPRAC – Европрактика за ерготерапевти

Завърши участието на преподаватели от специалност Ерготерапия в международен проект EUPRAC – Европрактика за ерготерапевти, 201-1-DE02-KA202-005085 (период от 11. 2018 – 03. 2021 г.). В него Русенският университет си партнира с образователни институции от още три европейски държави: Германия (IBKM gemeinnützige Schulträger GmbH, IBKM Praxismanagement GmbH), Австрия (IMC Fachhochschule Krems GmbH) и Полша (Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu). Координатор за Русенския университет е доц. д-р Петя Минчева. Проектът имаше за цел да се разработи учебен план за практическа подготовка на студенти по ерготерапия в условията на практика/стаж в чужбина. Това ще е от помощ за признаване на студентските стажове и насърчаване на професионалната кариера на дипломираните ерготерапевти в рамките на Европейския съюз. В резултат на проекта бяха разработени два основни интелектуални продукта:

Интелектуален продукт (O1) Сравнително проучване на държавите, участници в проекта по отношение на образователна, здравна и социална системи, както и сравняване на обучението по ерготерапия в тези държави.

Интелектуален продукт (O2) – УЧЕБЕН ПЛАН за практическо обучение на ерготерапевти по време на стаж в други европейски държави.

Другите дейности по проекта включваха срещи на екипа, като две се от тях се проведоха в Германия и България, а поради пандемичната обстановка работата продължи в дистанционна форма. Преподавателите от Русенския университет посетиха партньорите от Германия като участваха в срещи по проекта, посетиха бази за практика и часове по ерготерапия. Беше осъществена и една студентска мобилност в Германия на студент от 2-ри курс. Бяха планирани и други посещения и мобилности, които не можаха да се осъществяват поради пандемията.

Сподели: