Задълбочава се сътрудничеството между Русенския и Тракийския университет в Одрин

Задълбочава се сътрудничеството между Русенския и Тракийския университет в Одрин

Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и работна група от Русенския университет проведоха поредица от работни срещи в Тракийския университет в град Одрин, Турция.

По време на среща с ректора – проф. д-р Ерхан Табакоглу, зам.-ректора по международното сътрудничество – проф. д-р Мурат Тюркйълмаз и завеждащия отдел Еразъм – д-р Илкай Калели бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството и нови съвместни инициативи. Обменена беше и информация относно организацията на учебния процес в условията на COVID’19 в двата университета.

Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев  и проф. д-р Ерхан Табакоглу подписаха Меморандум за сътрудничество за периода 2020-2025 между двата университета.

Домакините организираха посещение в технопарка на Тракийския университет, който в работи в тясно сътрудничество с международни и местни бизнес организации в Турция.

По време на посещението беше проведена и среща в Инженерния факултет на Тракийския университет. Деканът, проф. д-р Йълмаз Чан представи структурата на факултета и проектите по които работят. На срещата присъстваха зам.-деканът на факултета, Еразъм координаторът, ръководителите на катедрите по Компютърно инженерство и Електротехника и електроника.

От своя страна представителите на русенското висше училище запознаха домакините  със структурата на университета и дейностите, по които се работи в момента. Беше обменен опит в онлайн обучението на студентите. Обсъдени бяха възможностите за съвместна дейност както по национални, така и международни програми.

Сподели: