Задълбочава се сътрудничеството между Русенския университет, Община Русе и Тараклийския район

Задълбочава се сътрудничеството между Русенския университет, Община Русе и Тараклийския район

Днес ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев проведе работна среща с председателя на Тараклийски район, Молдова  – г-н Иван Паслар и кмета на община Русе – г-н Пенчо Милков. 

Основните направления, които бяха обсъдени по време на срещата, са продължаване и разширяване на съвместните дейности между Русенския университет, община Русе и Тараклийския район, както и интензифициране на сътрудничеството със средни училища, културни организации и бизнес институции.

Проф. Белоев и г-н Паслар обсъдиха допълнения и промени на програмата за сътрудничество, които да бъдат приети от Академичния съвет на Русенския университет в края на този месец. Договориха се още за академичната година, стартираща през есента, да бъде инициирано приемането на 30 студенти в дистанционна форма на обучение, специалност „Бизнес мениджмънт“. Това ще бъде още една крачка към интегрирането на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ като филиал на Русенския университет, което се очаква да бъде финализирано в кратки срокове.  В същото време, младежите, които се дипломират сега и имат желание да се обучават в Русенския университет, ще получат този шанс, независимо от  ограниченията, наложени от пандемията с COVID -19 в световен мащаб.

В края на срещата г-н Паслар покани г-н Милков и проф. Белоев на „Етно фестивал“, провеждан ежегодно през втората половина на месец септември. В събитието се планира участието на танцов състав „Хармония“ при Русенския университет и ученици от училищата в община Русе.

Сподели: