Заедно в подкрепа на хората с аутизъм в България

Заедно в подкрепа на хората с аутизъм в България

Къде сме днес като общество в информираността си за живота на хората от спектъра  – какво знаем и какво ни убягва като информация, къде се разминават теорията и практиката? – проучване, инициирано от „ЗА ТЕБ ДЕТЕ“  с подкрепата на Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм“ е първа стъпка в сътрудничеството за едно   по-добро утре на нашите деца.

През 2023 г. по инициатива на Пространството за формиране на детски умения и родителски компетенции „ЗА ТЕБ, ДЕТЕ“ – Варна и с подкрепата на  Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм“ – Русе стартира съвместна инициатива, посветена на 2 април – Световният ден на информираност за аутизма.

Припомняме, че в Русе има родители на малки и вече пораснали деца с аутизъм, които се обединиха в Сдружение с идеята да създадат условия за развитие в града. Една от основните цели е обществеността да бъде информирана за проблемите в сферата на аутистичния спектър и да се спомогне за интеграцията на хората, диагностицирани с тази специфична диагноза.

Родителите от Русе изказват благодарност към психолога Поля Златилова, която прие поканата да бъде лектор на едно от събранията на Сдружението в началото на месец март. По време на срещата Златилова даде много ценни примери от своята над 20-годишна педагогическа и психологическа практика и обсъди с майките и татковците най-големите трудности, пред които застава един родител на дете с аутизъм днес в България.

Нека покажем нашето лично отношение към хората в това състояние!

            Как?

Като отделим няколко минути от ежедневието си, за да споделим  това, което мислим или въпросите, на които търсим отговори:

  1. Като родител на дете с аутизъм какво бихте искали да знаят другите – съседите, хората на улицата, по  която минавате, децата в училище, учителите… за Вашето дете?
  2. Какво бихте искали да кажете на родителите на деца с аутизъм от позицията, в която сте: съученик, родител на съученик, лекар, учител, терапевт…?
  3. Какво бихте искали да знаете още за аутизма като учител в масова детска градина или училище?
  4. Ако сте учител и имате аутист в групата/класа, как помагате на останалите деца да разберат и приемат различието на детето с аутизъм?
  5. Какво още Ви липсва като ясна информация за спецификата и потребностите на хората с аутизъм /ако сте лекар/педиатър или тесен специалист?
  6. Какво знаете като редови гражданин, който няма в обкръжението си човек с развитие от спектъра на аутизма за ежедневието на хората с аутизъм?
  7. Какво искате да научите за уменията, поведението, живота на хората с аутизма като работодател?
  8. …. (свободен текст за мнение по темата)

От изключително значение е информацията да стигне до възможно най-голям брой целеви групи в обществото – родители, учители, лични лекари, педиатри, тесни специалисти, психолози, логопеди, ерготерапевти, ученици, граждани, без връзка с хора с аутизъм… Така че да носи  представителна информация за актуалната осведоменост, за промените в нагласите, за темите-табу, за информационните заблуди. Обобщението на събрана информация ще бъде публикувано официално на страницата на двете организации.

Отношението Ви към поместеното тук, ще покаже отношението Ви към всички лица със специални потребности. Не оставайте безразлични!

Всички отговори може да изпращате на следните e-mail адреси:

zateb.dete@gmail.com, srdvautizam@gmail.com,

както и да се свържете с

психолога Поля Златилова на тел: 0878 829 615

и с председателя на Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм“ Кристина Борисова на тел: 0885 365 932

Сподели: