Между 15 и 200 лева е цената на коледна елха в Русе

Законно отсечените коледни дръвчета за продажба задължително трябва да имат пластмасова контролна пластина със сериен номер

Законно отсечените коледни дръвчета за продажба задължително трябва да имат пластмасова контролна пластина със сериен номер.

Специалната пластина е закрепена под второто разклонение на клоните от върха на дръвчето и е белег за законния му произход. Пластините могат да бъдат бели с правоъгълна форма и жълти с овална от едната страна форма със серия и шестцифрен номер. Сериите и номерата им се вписват в превозните билети, придружаващи коледните елхи, когато те се транспортират от мястото на добив до търговската мрежа.

Превозният билет е другият задължителен документ, за който горските служители проверяват търговците. В него се вписва дървесният вид, който се транспортира, номерът на контролната пластина, мястото откъдето са добити, както и данни за търговеца.

Глобата, която се налага за незаконна елха за физически лица е от 50 до 3000 лв., а за юридически лица – от 100 до 5000 лв.

Тенденцията е за намаляване на тези нарушения. Причината е все по-голямото потребление на елхи, които са със закрита коренова система, или в така наречените контейнери, за които не е задължително поставянето на пластините.

Сподели: