Закрита площадка за разделно събиране на отпадъци ще има на русенското пристанище

Закрита площадка за разделно събиране на отпадъци ще има на русенското пристанище

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) – катери, бонове, скимъри и друго оборудване, съобразени с особеностите на речната и морската среда.

Това стана ясно от думите на генералния директор на ДППИ Ангел Забуртов по време на откриващото събитие по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и с национално съфинансиране. Събитието се проведе онлайн при засилен интерес на 20 април 2021 г. (вторник).

До момента ДППИ реализира редица важни проекти, финансирани от Оперативната програма, като внедри и въведе в експлоатация високотехнологични системи на европейско ниво. Те допринасят както за сигурността на корабоплаването, така и за сигурността на страната ни, и ни нареждат в челните редици в Европа по дигитализация на водния транспорт. Настоящият проект пък ни отвежда голяма крачка напред в посока постигане на една по-зелена България, категорична е Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Закрити площадки със стационарни приемни съоръжения за разделно събиране на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, ще бъдат изградени в Русе, Лом, Силистра, Варна и Бургас. Във Варна и в Бургас приемните съоръжения за отпадъци от корабите допълват вече съществуващите  такива и са предназначени да обслужват обособени зони за малки плавателни съдове. За речните пристанища приемните съоръжения се явяват част от планираната за въвеждане цялостна организация по приемане на отпадъци от корабите. 

СПРЕАЗ са предназначени за извършване на операции в пристанищните акватории, но при необходимост може да се използват в целия български участък на р. Дунав, както и в открито море. Окомплектоването на съоръженията в контейнери и на ремаркета осигурява висока автономност и възможност за бърза мобилизация и транспортиране до мястото на замърсяването.   

В процес на изграждане е и интегрирана информационна платформа. Тя ще служи за обобщаване на информацията, контрол на дейностите по приемане на отпадъци и реагиране при аварийни замърсявания, както и улесняване на координацията между отговорните лица и институции. 

Сподели: