Недев

Заместник – кметът Димитър Недев: Ще има по-строг контрол на фирмите, които имат право да боравят с болардите да влизат на територията на Парка на младежта

Съгласно чл. 19, ал.1, т.1 на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе е забранено движението на всякакъв вид превозни средства в пешеходни зони, паркове и градини на гр. Русе. Тази забрана важи и включително и за Парка на младежта, като в наредбата е вписано, че зареждането на разположените в самите паркове и зони търговски обекти се осъществява от най-близкото место, посредством претоварване на стоките на колички. По такъв начин в момента се извършва и зареждането на ул. „Александровска“. От ул. „Битоля“ при реализацията на горецитираните обекти има възможност за влизане, посредством смъкване и вдигане на боларди, които са монтирани в Парка на младежта. От там влиза строителната техника, техника на комунална техника, при необходимост специализирани автомобили на аварийни служби, както и автомобили за отстраняване на аварии и за текуща поддръжка на парка, заяви заместник – кметът Димитър Недев в отговор на питане на общинския съветник Биляна Кирова.

Първоначално взетите мерки от Община Русе са осъществяване на непрекъснат контрол по отношение навлизането с МПС-ва в Парка на младежта в района на тенис кортовете от към ул. „Битоля“. По проекта за Розариума знаете има монтирани камери за видеонаблюдение. Миналата година Община Русе монтира допълнително камери за видеонаблюдение в района на тенис кортовете, а в момента тече съгласуване на проект за монтиране допълнителни камери за видеонаблюдение на територията на Парка на младежта и Парка на възрожденците също. Също така са поставени допълнителни пътни знаци, които … движението на МПС-ва. Отдел „Видеоконтрол“ към „Комунални дейности“ постоянно изпраща сигнали за извършени нарушения и навлизане на МПС-ва, като сигналите се подават към звено КООРС за неспазване на Наредба 18 и към органите на Пътна полиция за неспазване Закона за движение по пътищата. Мога само да ви кажа, че за период от 4-5 дена има около 60 такива засечени автомобила, това е от 30 юни до 6 юли и може би всеки ден по около десетина, седемнадесет автомобила се подават за установени нарушения. В момента правим една промяна в системата за работа на болардите, тъй като се установи, че никъде няма информация какви дистанционни има, на кого са раздавани, ние ги обучаваме наново и ще има по-строг контрол на фирмите, които имат право да боравят с болардите да влизат на територията на Парка на младежта, заяви още г-н Недев.

Сподели: