Патронажна грижа

Заместник-кметът Енчо Енчев предаде на pъководителя на услугата „Патронажна грижа“ ключовете на новозакупен автомобил

На 24.01.2020 г., г-н Енчо Енчев – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ предаде на pъководителя на услугата „Патронажна грижа“ ключовете на новозакупен автомобил.

Транспортното средство е на стойност 42 998 лв. с включен ДДС и е закупено след проведена процедура, съгласно Закона за обществени поръчки за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“  със сключен административен договор BG05М9ОР001-2.040-0117-C01 с Министерство на труда и социалната политика по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Закупеният автомобил е 8 – местен RENAULT TRAFIC , който ще улесни предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги, както в града, така и в малките населени места на територията на Община Русе, в които достъпът до медицински и социални услуги е затруднен. 

Чрез предоставянето на услугите „Патронажна грижа“ към момента са обхванати 180 възрастни лица, включително и хора с увреждания. Подготвят се документи за предоставяне на услугата на още 81 лица. По предварително утвърден график за тях полагат грижи до 2 часа дневно екип включващ: лекар, медицински сестри, психолог, кинезитерапевт, социални работници и болногледачи.

Услугите са организирани и се предоставят в съответствие с разработената от Министерство на здравеопазването “Методика за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“.  

Проектът стартира на 22.07.2019 г.  и ще се реализира за период от 15 месеца –  до 22.10.2020 г. включително. Общата му стойност е 687 693.28 лева.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“ ще създаде действащ модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително за лица с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел обезпечаване и подпомагане на целевите групи от възрастни хора и лица с различни дефицити, както и с риск от изолация от обществото и необходимост от медицинска грижа и обслужване.

Сподели:

Още новини от деня