Заместник-кметът Златомира Стефанова проведе работна среща със Съвместния секретариат по програма Interreg Румания-България

Заместник-кметът Златомира Стефанова заедно с експерти от Община Русе проведе работна среща със Съвместния секретариат по програма Interreg Румания-България. Бяха обсъдени предстоящото стартиране на програмата, както и възможността за реализирането на проекти идеи спрямо четирите основни цели на програмата. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

На 24 март бе проведено заседание на управителния съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Беше приет отчет на дейността и бе обсъден и приет работен план за на АДО “Дунав“ за 2023г.

Сподели: