Досегашният заместник - кмет на община Борово Валерия Борисова стана внезапно кандидат за общински съветник

Заместник – кметът на Община Борово Валерия Борисова: Ние не сме увеличавали цената и работим на минимални цени за стойността на дървесината и наистина не сме взимали решение за облекчение за различните групи

От 2023 г. знаете, че закона се промени и задължава общините да задоволяват изцяло нуждите на
населението, без разделение на хора с увреждане и хора без увреждания. Тоест, ние до 2022г. имахме процедура да задоволяваме населението с нашите общински гори, които не са неизчерпаеми и намаляват със всяка изминала година. Задоволявахме хората с увреждания и хората с ТЕЛК. Но със промяната в закона сте чули навсякъде, че сме задължени да задоволяваме на първо място с дърва всички физически лица.

Вие сте взимали решение, миналата година. Може би г-н Доков не е присъствал, но някои, които
са били общински съветници миналата година, знаят има си решение на ОБС Борово. Тепърва предстои такова да се вземе другия или по другия месец за предстоящата 2024 г.

Ние не сме увеличавали цената и работим на минимални цени за стойността на дървесината и наистина не сме взимали решение за облекчение за различните групи, защото закона с това, че ни задължава да задоволяваме всички лица, решихме да го спазваме и да не правим такива делби да ограничаваме или да даваме на някой с преференциални цени. Приемаме вече заявления от желаещи да закупят дървесина от общинските гори, като цената е предвидено да е минимална. Но стойността, която заплаща всяко едно лице, включва доставката и транспорта до обекта и адреса. Това оскъпява цената на кубик, но това е в рамките на нашите възможности и на фирмите, които участват в конкурса за доставка и транспорт“, заяви заместник – кметът на Община Борово Валерия Борисова в отговор на питането на общинския съветник Ивайло Доков, който е бил питан от хората с ТЕЛК решенията. „До миналата година са получавали дървесина от Общинските гори на някакви преференцирани цени, а сега тази година няма нищо. Другите общини не дават дърва, а дават някакви помощи във формата на средства. Това ми е питането, като цяло с едно изречение. Тази година ще има ли някакви помощи и ако има, под каква форма ще са те“, каза той.

Сподели: